När hjärnan säger stopp

Korttidsminnet verkar vara konstruerad for att glömma. Korttidsminnet kan endast ta hand om plus/minus sju informationselement* på en gång. Och elementen kan bara lagras från 12 till 30 sekunder. 

Vi får information mycket snabbare än kortidsminnet kan spara den. Korttidsminnet är därför den viktigaste flaskhalsen i läsarens förmåga att bearbeta information. Som skribent måste du ta hänsyn till detta.

Ord med sju bokstäver kommer att dramatiskt öka risken för att ögat måste läsa ordet igen. Många, långa ord ökar därmed risken för att läsaren  tappar intresset för vad du har att berätta.

Ju flera långa ord och perioder, ju svårare blir texten att läsa. Många kommer inte att få med sig innebörden. Om du använder Greentext kan du anpassa texten till läsarens vana vid läsning.

* Källa: Edmund B. Coleman & Gerald R. Miller.


Tipsa dina kontakter:
Alla rättigheter: Verbal Design as