Vad är Läsbarhet.se?

Läsbarhet.se är en webbplats som mäter och rangordnar läsbarhet på offentliga och privata webbplatser i Sverige och grannländerna. Vi gör detta eftersom läsbarhet är ett av flera kriterier som är viktiga för att så manga som möjligt ska kunna läsa och förstå offentlig och privat information. 

Läsbarhet är en förutsättning för ett brett deltagande i alla delar av samhället, för högt bruksvärde av webbplatserna och för ett gott utbyte av den information som ställs till förfogande. Tillgänglighet till information innebär mer än att informationen finns, den måste också vara läsbar och begriplig för publiken.

Hittills har all utvärdering av läsbarhet varit subjektiv. Det är oftast en redaktör, en kollega eller en nätansvarig som gissar och godkännar en text eller en artikel innan den publiceras. 

Läsbarhet.se använder en objektiv en måttstock som analyserar och rangordnar webbplatserna. Helt utan hänsyn till erfarenhet, rang, personliga relationer, betydelse, fåfänga eller produktivitet och andra faktorer som kan påverka en bedömning, analyseras og mäts hundratals webbplatser precist och objektivt. Utgångspunkten för våra mätningar är forskning om läsbarhet, om hjärnans begränsningar och gällande lagkrav om tillgänglighet. 

Rankingen sker med trafikljusfärgerna grönt, gult och rött, kompletterat med numeriska värden. Webbplatser som kommer ut med grön färg, är mycket tillfredsställande när det gäller läsbarhet. Gula webbplatser har en stor potential för förbättringar, och de som får "rött ljus", bör stanna upp och göra ett genomgripande förbättringsjobb. I detta arbete är den molnbaserade mjukvaran Greentext - www.green-text.com - ett värdefullt och tidsbesparande verktyg. 

Tipsa dina kontakter:
Alla rättigheter: Verbal Design as