Vad bestämmer läsbarheten?

Enligt en internationell undersökning *, där undervisningsministeriet i Norge var involverad, har en av tre vuxna svårigheter med att läsa sitt eget språk. 

Det är långt, långt mer än första generationens invandrare och dyslektiker. Inget tyder på att situationen är bättre i Sverige, snarare tvärtom.** 

Alla aktörer, som är beroende av en marknad, måste ta hänsyn till denna verklighet. Flera faktorer spelar in om en text ska vara lätt att läsa. Långa ord, långa perioder och dålig variation är bland det viktigaste.

Varför är det så?

Arbetsminnet minns sju plus/minus två informationselementen från mellan 12 till 30 sekunder. Ord med sju bokstäver anses långa och svåra att läsa. Om texten består av alltför många långa ord och perioder med dålig variation, är texten byråkratisk och oläslig. Varje gång en mottagare måste läsa ett ord eller en period en gång till för att förstå innebörden, kan du förlora honom.

*Källa: Adult Literacy and Life Skill Survey (ALL).
** En undersökning (PIAAC) för 24 länder, däribland Sverige, blev publicerat i oktober 2013.

Tipsa dina kontakter:
Alla rättigheter: Verbal Design as