Ansvar och maktlöshet

Skribenten saknar ett korrektiv, et verktyg, som kan hjälpa dem med att redigera texten.

 

Ej hellre kommunikationsledningen vet om skriftliga dokument, publicerad på verksamhetens webbsida, er läsbara eller inte for innevånarna. Det i motsats till att den som ansvarar för detta har ansvaret hos kommunen.

Ledningen har fram tills i dag inte kunnat kontrollera texterna innan publicering - på annat sätt än att gissa. Frågan är om ledningen fortsatt vill acceptera ansvaret den er pålagd, nå väl vetande om at läsbarheten inte håller måttet for den aktuelle mottagargruppen? Att publicera text på rød nivå, kan bli oacceptabelt. Ihållande rød nivå vill påverka uppfattningen av såväl skribenten som ledningen, verksamhetens övriga medarbetere, lokalpolitiker och - publikum. All erfarenhet berätter at negativ omtala sprider sig raskt via sociale media.

Röd nivå vill knappast upplevas tryggt med tanke på integrering och demokratising i et multikulturellt samhälle som vårt. Och det er väl hvad det hela består av når allt kommer till allt?

Konkurrenskraft

Är lättlästa webbplatser också viktiga för privata verksamheter? Givetvis! Texter som er läsbara och kan förstås för vald mottagargrupp, kan ge nödvändig ökat konkurrenskraft. Marknadssituationen säger att en verksamhet bör ta i bruk alle lovliga konkurrensmedlar for att vinn fram. Det er en stor, latent potensial för bättre omdöme och ekonomisk växt när budskapet kommer klart fram i lättläste och förståeliga texter tillpassat aktuell målgrupp. Antall webbplatsar som uppnår rött eller gult i denne pre-testen, pekar på att man är på rätt väg.

NB. Greentext - som passer för analys av hela webplatser - är utvecklat med hjälp från Universitetet i Agder og delfinansierad av Norges forskningsråd.

 

Tipsa dina kontakter:
Alla rättigheter: Verbal Design as