Färg- och sifferpoäng rangerar verksamheterna

Läsbarhetssiffran för offentliga och privata verksamheter visar en genomsnittspoäng for de textdokument som er analyserad per webbplats. Således vill några texter ha bättre eller sämre poäng än vist som et genomsnitt i denna pre-testen.

Avvik från önskad läsbarhetsnivå uppstår därför att skribenterna tills nu bara har uppskattad om texten er läslig for mottagaren. Antigen det eller så har de - ut i från varierande motiv - vänt sig till mottagargrupper med bättre läsförmåga än dem offentliga verksamheter primärt måste vara läslig och forstålig för. Det har blivit på detta sättet då ingen av skribenterna har et objekttivt mål - en given läsbarhetsnivå - å förhålla sig till når de skriver.

Denna pre-testen är baserad på analyser av 100 nätsidor per webplats i söket efter textdokument. De nätsidorna som innehåller et visst antall karaktärer och meningar, är att betrakta som textdokument. Antalet textdokument per pre-test vill naturligt nog variera från webbplats till webbplats. Därfor vil til exempel pre-testen knappast vara signifikant for alle textdokument som finns på på webbplatserna.

Emellertid pekar färg- och tallscore i listan på att läsbarheten kan bli betydligt bättre for de allra flesta verksamheter. Och det är det avgjort viktigaste. 

Skribenterna kan i dag redigera betydligt snabbare med Greentext Professional. Målet måste ju vara att bli läst och förstått. Skriving utan detta ene som mål är meningslöst. Egen läsning er lönsamt for verksamheten så väl som publiken.

Tipsa dina kontakter:
Alla rättigheter: Verbal Design as